Chuyên đưa đón quý đồng hương đi đến và trở về từ phi trường San Jose (SJC), San Francisco (SFO), và Oakland (OAK).


Lộ Phí Một Chiều Từ San Jose Đến

San Jose (SJC): $35 một người (thêm $5 cho mỗi người đi theo)

San Francisco (SFO): $65 một người (thêm $15 cho mỗi người đi theo)

Oakland (OAK): $65 một người (thêm $15 cho mỗi người đi theo)


Có xe Toyota Prius, Toyota Van Sienna, và Toyota Truck Tundra có mui sau thích hợp chở đồ mang đi Việt Nam cho từng trường hợp. Bảo đảm đúng hẹn, an toàn, và uy tín.

Telephone (408)256-6405

Zalo: https://zalo.me/16696093399